201403101394446386t6YQoKT3201502191424345511ZD2i5xXI201502191424344920PYwIMIeH201403101394446374z2BFVksj201502191424344610RygGnYDG201502191424345037XLsrkFBA201502191424344986Vr276Fos20150219142434535147mr8M2Z201502191424344653nPTy3DVA2015021914243445571F7o86r6201403101394446381W5rNhg68

Trädgård Folkskolan, Söderköping

Del av kontorsrum Företagshuset, Söderköping

Företagshuset, Kanalhamnen, Söderköping

"Lilla" Folkskolan, Söderköping

Kanalhamnen, Söderköping med Företagshuset

Konferensrum, Företagshuset, Söderköping

"Stora" Folkskolan, Söderköping

Gamla Rådstugugatan 44, Norrköping

Chambertska Gården, Norrköping

Rallaren, Margaretagatan, Söderköping