Intresseanmälan

Vår uthyrningspolicy

Intresseanmälan ska förnyas var 3:e månad. Härmed godkänner jag i enlighet med personuppgiftslagen och medger att Kanalhamnen Fastigheter äger rätt att inta all information som bolaget anser vara nödvändig för att behandla min ansökan om lägenhet. Jag inser att Kanalhamnen Fastigheter är ett privat förvaltningsbolag av bostäder, som fritt äger rätt att välja sina hyresgäster.

Jag ger också mitt medgivande att de tagna uppgifterna får lagras i Kanalhamnen Fastigheters datasystem.