Fastigheter i Söderköping och Norrköping

Folkskolan, Söderköping

Företagshuset med butiker och kontor, Söderköping

Lybeck 12, Norrköping

Rallaren, Söderköping

Chambertska Gården, Norrköping

Sju Kullar 3, Norrköping