Fastighetsservice

 På kontoret

arbetar Paulina Malteskog. Det är henne du kontaktar om du har frågor gällande ditt boende, uppsägningar,  kontraktsfrågor eller vill göra felanmälan.
Tel 0733-81 60 68 eller paulina@kanalhamnen.se
Telefontid vardagar 09-12

Tekniskt ansvarig

för fastigheterna är Pierre Malteskog. Han ansvarar för besiktningar och reparationer i fastigheterna.
Du når Pierre via kontoret.