Konstantinopel 15,Gamla Rådstugugatan 44, "Chambertska Gården"

Fastigheten Konstantinopel 15 ligger centralt i Norrköping på Gamla Rådstugugatan 44 (mitt emot Filmstaden).
De äldsta byggnaderna är uppförda i början av 1800-talet, under 1930-talet kompletterades fastigheten med ytterligare byggnad. 1997 genomfördes en genomgripande renovering av de befintliga byggnaderna samtidigt som en ny byggnad uppfördes mot Gamla Rådstugugatan.
Här finns 10 bostadslägenheter, alla med ingång från gården där även ingång till tvättstugan finnns.
1 rum och kök, 1 st
2 rum och kök, 8 st
3 rum och kök, 1 st
I fastigheten finns även tre butiker med ingång från Gamls Rådstugugatan.